Toimintasuunnitelma vuodelle 2016.

30.04.2015

Järvenpään Seudun Diabetesyhdistys Ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

YLEISTÄ

Järvenpään Seudun diabetesyhdistys ry:n toiminta-alueena on Järvenpää ja Tuusula. Jäseniä on 512 henkilöä.

Yhdistys antaa opastusta, valistusta ja tukea diabeetikkona olemiseen, sekä valvoo diabeetikkojen etuja.

Yhdistys on Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n jäsen.

 

JÄSENTOIMINTA

Yhdistys järjestää kevät- ja syyskaudella erilaisia tapahtumia diabeetikoille. Yhdistys hankkii terveydenhoidon ja lääketieteen asiantuntijoita luennoimaan ja esittelemään diabeteshoidon välineitä ja tuotteita. Tapahtumia järjestetään Tuusulassa ja Järvenpäässä. Naapuriyhdistysten kanssa pyritään tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä. Osallistutaan myös Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n toimintaan.

Yhdistys tukee taloudellisesti jäsenten osallistumista Diabetesliiton järjestämiin ja alueellisiin koulutus-, virkistys- ja vastaaviin tapahtumiin. Diabeteshoidon tilaa ja sosiaalietuuksien mahdollisia muutoksia seurataan. Tarvittaessa tuodaan esille diabeetikkojen kanta järjestelyihin ja muutossuunnitelmiin.

Jatketaan 2014 käynnistettyä liikuntatoimintaa jäsenistön toiveet huomioiden.

KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan, paitsi kesäkuukausina. Järjestetään jäsentapaamisia ja niistä ilmoitetaan erikseen. Yhdistys järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen.

TIEDOTUS

Yhdistys lähettää jäsenistölle YSTÄVÄ -lehden kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista ja muista tapahtumista ilmoitetaan lisäksi paikallislehdissä, sekä yhdistyksen kotisivuilla.

DIABETESLIITON TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Yhdistys on aktiivisesti mukana Suomen Diabetesliiton toiminnassa ja lähettää edustajia mm. liittokokoukseen sekä järjestö- ja aluepäiville.

VARAINHANKINTA

Varainhankinnan päälähde on jäsenmaksut. Varoja hankitaan myös diabetestuotteiden myynnillä. Myyjäisiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan. Toiminta-alueen kunnilta haetaan toiminta-avustusta.

12.02.2019Uusin Ystävä-lehti
25.10.2016Meidät löytää nyt myös Facebookista
25.08.2016Työ- ja eläkeikäisten VERTAISTUEN TEEMAPÄIVÄ
25.09.2018Ystävä-lehti 2/2018
24.10.2015Liittyminen jäseneksi.
30.08.2015Erityisryhmäkortti / Hakemus
30.04.2015Toimintasuunnitelma vuodelle 2016.